ILL 6 nr 149,50kr + 29,50kr (F15)

  • 6 utg. av Illustrert Vitenskap + Stone powerbank for kun kr. 149,50 + kr 29,50 i porto og ekspedisjon I alt kr 179,00
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement, som du til enhver tid kan si opp.
  • Illustrert Vitenskap kommer ut 18 ganger i året.
  • I abonnementet betaler du for 4 utgaver om gangen, totalt 311,80 kr (77,95 kr per utgave).